lQDPJyFWi-9LaZbNAU_NB4Cw_ZVht_eilxIElBUgi0DpAA_1920_335

Kompaniýanyň habarlary

 • Gaýyş makalasy

  Gaýyş makalasy

  Poliester gaýyş Ajaýyp uzalma we ýadyň saklanyş aýratynlyklary polipropilen gaýyş Polipropilen gaýyş Iň amatly tygşytly materialdyr.Lighteňil-orta d üçin ulanmak üçin döredilen ...
  Koprak oka
 • Lenta makalasy

  Lenta makalasy

  Gaplamak lentasy bilen iberiş lentasynyň arasynda näme tapawut bar?Göçürilýän gutular üçin iň oňat (we iň erbet) lenta - “SpareFoot” blog iberiş lentasy vs gaplaýyş lentasy ippingükleme lentasy köp işlemäge çydap biler, ýöne uzak möhletli saklamagyň berkligine çydap bilmez....
  Koprak oka
 • film makalasy

  film makalasy

  Palet örtügi ýa-da uzaldylan film diýlip hem atlandyrylýan uzaldylan örtük, ýüküň durnuklylygy we goragy üçin paletleri örtmek we birleşdirmek üçin ulanylýan ýokary elastik dikeldişli LLDPE plastmassa filmdir.Şeýle hem kiçi zatlary biri-birine berkitmek üçin ulanylyp bilner.Gysgalýan filmden tapawutlylykda, uzaldylan film ...
  Koprak oka